Сомона дар ҳолати санҷиш кор мекунад!

ГУП «Рохи охани Точикистон»

Нишондихандахои асосии фаъолияти КВД "Рохи охани Точикистон" оид ба боркашони ва мусофирбари дар 3 мохаи соли 2020

20 April 2020
 

Нишондињандањои асосии фаъолияти КВД "Роњи оњани Тољикистон"

 
 

оид ба боркашонї ва мусофирбарї дар соли 2019

 
     
           

% иљро

 
 

Номгўи корњо

Воњиди

Наќша

Воќеї

Њамин давраи

Наќша

Воќеї

 
   

ченак

   

2018 с.

2018 с.

 
 

Њамагї бор кашонида шуд;

њазор тонна

5490,9

5798,9

5348,3

105,6

108,4

 
 

Аз љумла   Транзит

њазор тонна

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

 
 

                   Боркунї

њазор тонна

1427,1

1288,5

1388,6

90,3

92,8

 
 

                   Борфурорї

њазор тонна

4063,8

4510,0

3959,7

111,0

113,9

 
 

Аз љумла боркуни мањаллї

њазор тонна

235,1

249,2

97,9

106,0

254,6

 
 

Гардиши бор

млн.ткм нетто

228,0

231,7

223,6

101,6

103,6

 
                 
 

Мусофирбарї

њазор нафар

484,0

547,7

545,3

113,2

100,4

 
 

Алоќаи мустаќим

њазор нафар

84,0

114,7

125,2

136,5

91,6

 
 

Аз љумла; воридшавї

њазор нафар

40,0

47,6

49,9

119,0

95,4

 
 

                   хориљшавї

њазор нафар

44,0

67,1

75,3

152,5

89,1

 
 

Алоќаи мањаллї

њазор нафар

32,0

58,0

46,7

181,3

124,2

 
 

Алоќаи атрофишањрї

њазор нафар

368,0

375,0

373,4

101,9

100,4

 
 

Гардиши мусофир

млн.мусоф.км

29,0

28,1

33,1

96,9

84,9