Сомона дар ҳолати санҷиш кор мекунад!

ГУП «Рохи охани Точикистон»

Нишондињандањои асосии фаъолияти КВД "Роњи оњани Тољикистон" оид ба боркашонї ва мусофирбарї дар 6 моњаи соли 2020

16 July 2020

Нишондињандањои асосии фаъолияти КВД "Роњи оњани Тољикистон"

 

оид ба боркашонї ва мусофирбарї дар 6 моњаи соли 2020

 
   
         

% иљро

 

Номгўи корњо

Воњиди

Наќша

Воќеї

Њамин давраи

Наќша

Воќеї

 
 

ченак

   

с? 2019

с? 2019

 

Њамагї бор кашонида шуд;

њазор тонна

2551,4

3027,2

2618,3

118,6

115,6

 

Аз љумла     Транзит

њазор тонна

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

 

                   Боркунї

њазор тонна

571,4

665,3

604,7

116,4

110,0

 

                   Борфурорї

њазор тонна

1980,0

2361,9

2013,2

119,3

117,3

 

Аз љумла боркунии мањаллї

њазор тонна

117,5

149,1

78,0

126,9

191,2

 

Гардиши бор

млн.ткм нетто

106,0

130,5

101,2

123,1

129,0

 
               

Мусофирбарї

њазор нафар

220,0

202,0

256,9

91,8

78,6

 

Алоќаи мустаќим

њазор нафар

36,0

17,8

53,5

49,4

33,3

 

Аз љумла;   воридшавї

њазор нафар

10,0

3,4

10,5

34,0

32,4

 

                   хориљшавї

њазор нафар

26,0

14,4

43,0

55,4

33,5

 

Алоќаи мањаллї

њазор нафар

16,0

20,0

27,0

125,0

74,1

 

Алоќаи наздишањрї

њазор нафар

168,0

164,2

176,4

97,7

93,1

 

Гардиши мусофир

млн.мусоф.км

13,0

9,6

13,2

73,8

72,7

 
               

Эзоњ: Маълумот дар бораи воридшавї ва гардиши мусофирон дар ќитъањои РОТ ба таври муњосибавї пешниход шудааст: зеро: мувофиќи вараќаи њисоботии шакли ЦО-22, маълумоти аниќ оид ба мусофирбарї ва гардиши мусофирон ба таври умумї пешниёод мешавад.

 
 
 

Галерея изображений